Email Outlook theo tên miền của doanh nghiệp

Chỉ từ : 500.000đ

Tài khoản Email Outlook theo tên miền của doanh nghiệp trọn đời, bao gồm One Dirve lưu trữ 5TB Office 365 tất cả đều trọn đời sử dụng ..


Chỉ với 500.000 bạn sở hữu tài khoản trọn đời gồm các dịch sau: 

1. Tài khoản Email Outlook theo tên miền của doanh nghiệp : theo domain của bạn 

2. Tài khoản đã bao gồm One Drive lưu trữ 5TB 

3. Bộ công cụ văn phòng Office 365 online 

Trả 1 lần duy nhất/ KHÔNG PHÍ HÀNG THÁNG

Đồng bộ hóa PC/ Điện thoại/ Tablet tiện dụng

*Bảo hành  trọn đời

Email doanh nghiệp

Email theo tên miền của bạn 

One drive 5T

Sử hữu tài khoản : Onedỉve  5T

Office 365 online

Có 


Hỗ trợ mua hàng
0984676728

Tư Vấn Miễn Phí 0984676728